Spring til indhold

Til samarbejdspartnere og forældre

Ungehuset Fjordglimt er oprettet jf. SEL § 66, stk. 1, nr. 6 for unge i alderen 12 – 18 år og levere en døgndækket socialpædagogisk indsats med udvidet støtte, vejledning og skærpet fokus på social færdighedstræning. Hele Ungehuset Fjordglimts pædagogiske praksis er baseret på en relations pædagogisk tilgang, hvor udviklingsarbejdet pr. definition sker i relationen. Hver ung vil få tilknyttet en gennemgående kontaktpædagog, som har ansvaret for alle forhold ift. den unge, det værende overordnet pædagogisk fokus på indsatsmål, koordinering af aftaler med skole, ugentlige motivationssamtaler og et skærpet fokus på den trygge og kontinuerlige relation.

Der vil være personale til rådighed på alle tidspunkter af døgnet og der vil altid som minimum være en sovende nattevagt i huset.

Målgruppe

Ungehuset Fjordglimts målgruppe er børn og unge i alderen 12 – 18 år, som ved indskrivning har behov for et døgndækket ophold via udvidet støtte, vejledning og socialpædagogisk indsats. Ungehuset Fjordglimts understøtter unge med et behov for intensiveret social færdighedstræning, samt gennemgående stabile voksne. Ungehuset Fjordglimt målgruppe er kendetegnet ved at være  Unge med følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer udløst af omsorgssvigt, vold, seksuelle krænkelser og dysfunktionelle familie forhold.

Vores målgruppe er i punktform kendetegnet ved:

  • Unge med svag social-emotionel kompetence og tilknytningsproblemer, der er kontaktsvage, ensomme, nervøse og ængstelige eller oppositionelle, mistroiske og grænseafprøvende.
  • Identitetssvage unge, der har svært ved at mestre det personlige liv, daglige gøremål, pligter og fællesskab.
  • Sent udviklede unge.
  • Unge med lettere psykiske problemer.
  • Unge med ADHD/ADD eller tilgrænsende problemstillinger.

Særforanstaltning/enkeltmandsprojekt

Vi har erfaring med, at nogle kommuner henvender sig med børn/unge hvis adfærd og problemstillinger er svære at forene med de eksisterende kommunale tilbud. Ungehuset Fjordglimt tilbyder i sådanne tilfælde projektforløb i et tidsperspektiv af kortere eller længere varighed.

Ungehuset Fjordglimt tilbyder har mulighed for etablere en skærmet plads i den ene fjøj af vores hovedbygning til brug for særforanstaltninger til unge som ikke kan indgå i social kontekst med andre unge. Den skærmede plads har egen indgang, med eget tekøkken, bad og toilet. Afdelingen rummer to værelser, hvor det er tilsigtet at barnet/unge skal benytte det ene værelse. Personalet råder over det andet værelse som bruges til pauserum, soverum og kontor.


En særforanstaltning hos Ungehuset Fjordglimt er bygget op på en døgndækket indsats, hvor der vil være 1 pædagog til rådighed i alle døgnets 24 timer. Vi tager udgangspunkt i visiterende kommunes beskrivelse/bestilling og opsætter herefter den pædagogiske indsats som vi vurdere er den rigtige for at løse opgaven