Spring til indhold

Vision og værdier

Vision

Vi har en klar vision om, at Ungehuset Fjordglimt skal være et sted med et hjemligt og tryghedsskabende miljø for vores unge. Vi lægger vægt på at vores opholdssted fremstår som et hjem med en hyggelig og imødekommende stemning . Vi råder over en forholdsvis nybygget landejendom fra 2002 med udsyn direkte udover Horsens Fjord og de dertilhørende enge og skove. Et ideelt sted til udeliv og aktiviteter nær vand og skov.

Det pædagogiske udgangspunkt for Ungehuset Fjordglimt er, at der skal være en klar sammenhæng i hvad vi siger og hvad vi gør i et samlet hele omkring vores børn/unge.

Personalet i Ungehuset Fjordglimt vil understøtte en dagligdag med fokus på omsorg, tryghed og genkendelighed, så Fjordglimts vores unge får det bedste afsæt for at udvikle væredygtighed, selvværd og kompetencer til deltagelse i fællesskaber, ungdomsliv og voksenliv. 

Ungehuset Fjordglimt har nedenstående værdier som bærende søjler og kompas for den kultur vi ønsker at implementere i vores tilbud.

Troværdighed

Vi gør hvad vi siger og holder hvad vi lover – Det skaber tryghed og forudsigelighed for den unge, for vores forældresamarbejde og for vores samarbejdspartnere i kommunerne.

Det pædagogiske udgangspunkt for Ungehuset Fjordglimt er, at der skal være en klar sammenhæng i hvad vi siger og hvad vi gør i et samlet hele omkring vores børn/unge.

Personalet i Ungehuset Fjordglimt vil understøtte en dagligdag med fokus på omsorg, tryghed og genkendelighed, så Fjordglimts unge får det bedste afsæt for at udvikle væredygtighed, selvværd og kompetencer til deltagelse i fællesskaber, ungdomsliv og voksenliv. 

Tryghed

Vil i Ungehuset Fjordglimt være kendetegnet ved stabilitet, genkendelighed, rutiner og forudsigelighed i alle pædagogiske og relationelle kontekster i tilbuddet. 

Vi ønsker at oprette traditioner, som vil være et samlingspunkt for alle unge på Ungehuset Fjordglimt.

Faglig omsorg

Vi møder altid vores unge hvor de er og påbegynder herfra den relations opbygning, som vi tænker er det bærende element i vores ønske om at skabe trivsel og tryghed for hvert enkelt ungt menneske på Ungehuset Fjordglimt.

Væredygtighed

Ungehuset Fjordglimt understøtter den unges grundlæggende væredygtighed – Den unges selvbillede og verdensbillede, selvværd og kompetencer til at kunne indgå i positive relationer med andre. 

Ungehuset Fjordglimts pædagogiske platform tager udgangspunkt i et overordnet mål om, at hver eneste af de unge, der er indskrevet i vores tilbud, skal støttes i at udleve det potentiale, vi tror på, at de hver især på trods af en svær start i livet kan udfolde i de rammer, vi stiller til rådighed.

Med tillid, anerkendelse og faglig omsorg vil vi skabe et opholdssted med de bedste rammer for udvikling, trivsel og tryghed.